_

خیّر محترم، انجمن خیریه شمیم یاس نبوی برای ارائه خدمات نیکوکاری به مددجویان، از همه همکاری های داوطلبانه شما استقبال می کند.
لطفا اطلاعات شخصی و نوع همکاری خود را معرفی کنید.
همکاری حضوری در محل انجمن، غیرحضوری، حضوری در محل کار شما( مطب، آزمایشگاه، آموزشگاه ، کارگاه و …) متناسب با زمان مورد نیاز برای نوع کار پیشنهادی شما بسیار ارزشمند است.
لطفا به این منظور با ما تماس بگیرید و در پیشبرد امور نیکوکاری انجمن مشارکت کنید.

_