درباره خیریه

کمک به ایجاد پایه ای از کمک های خیریه برای فرزندان خود

در سال 1386 عده ای از بانوان نیک اندیش و نیکوکار با تحلیل وضعیت اجتماعی و
اقتصادی جامعه، تصمیم گرفتند بنا به ضرورت برای رفع مشکلات خانواده های بی بضاعت اقدام کنند. این بانوان با دعوت از سایربانوان دوست وآشنا ، جمعیت خود را به حدود 50 نفر رساندند و عملا یک نهاد خیریه را بنیان نهادند. از جمله خانم ها مدرس (باکری) ، ارمغان (زین الدین) و فتوره چی در جمع این بانوان حضور داشتند.هر یک این افراد در هر ماه مبلغی را پرداخت می کردند تا منابع مالی برای فعالیت های نیکوکاری فراهم آورند. این جمع با تشکیل دورهمی ها در خانه های اعضاء، همفکری کرده و فعالیت های خود را تداوم می دادند.از ویژگی های این مرحله از فعالیت ها این بود که مددجویان با شناخت و معرفی هریک از اعضا مشمول کمک می شدند. همچنین محدوده جغرافیائی خاصی برای انتخاب مدد جویان تعیین نشده بود. بر اساس ارزیابی 6 سال تجربهء حاصل ازفعالیت های نامبرده، جمعیت بانوان خیّر تصمیم گرفتند:
1. دفتر کاربرای کار خیریه تهیه کنند.
2. برای انجام امور خیریه وتوسعه آن یک موسسهِ ی قانونی را به ثبت برسانند.
بنابراین نخست با اجاره آپارتمانی در خیابان جنت آباد شمالی دفتری را اسجاد کردند وسپس کارهای ثبت قانونی را شروع و در سال 1394 موفق به کسب پروانه از وزارت کشور برای فعالیت در استان تهران در قالب موسسه مردم نهاد به نام " انجمن خیریه شمیم یاس نبوی " شدند. همزمان در مورد گزینش مددجویان هم رویه معرفی اعضاء را تغییر داده وبرمددجویان منطقه فقیر نشین فرحزاد تهران تمرکز کردند. البته بعد ازمدتی حوزه جغرافیائی انتخاب مددجویان را به قرچک اختصاص دادند.
در مسیر فعالیت های انجمن از نظر جغرافی انتخاب مددجویان، سه مرحله قابل مشاهده است :
1. انتخاب مددجو بر اساس شناخت و معرفی هریک از اعضاء بدون تمرکز به جغرافیایی
خاص.
2. انتخاب مددجویان از منطقه محروم فرحزاد.
3.انتخاب مددجویان از قرچک و و رامین.
هم اکنون مددجویان انجمن از خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست که دارای فرزند
دانش آموزان هستند بر اساس تحقیق انتخاب می شوند.
بدین ترتیب با کسب مجوز قانونی و ثبت اساسنامه ، ارکان مدیریت و اداره انجمن در
چهارچوب اساسنامه به ترتیب زیر تشکیل شد .
1.هیات امناء
2.هیات مدیره
3.مدیرعامل
4.بازرس
معرفی اعضاء هیات مدیره از تاریخ :
1. خانم رویا شوندی
2. خانم ایران اصغری
3. خانم لیلا مهدوی نظارتی
4. خانم رویا سراجی
5. خانم فروزان تاریخی
6. خانم زهرا عظیمی (علی البدل)
7. خانم خدیجه فتح اللهی (علی البدل)
معرفی مدیر عامل:
خانم رویا شوندی
معرفی بازرس :
علاوه از ارکان مدیریت، گروه های کاری تخصصی سازماندهی شده اند که برنامه های گوناگون انجمن را برنامه ریزی و اجرا می کنند. از جمله :
1. (گروه تحقیق) بررسی میدانی وضعیت خانوادگی مددجویان در چارچوب ضوابط تدوین شده وتشخیص پذیرش آنان در جمع مددجویان انجمن
2. (گروه آموزش) بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان مددجو وتامین نیازهای تحصیلی
آنان،تشکیل کلاس های تقویتی،تشکیل جلسات مشاوره تحصیلی و تربیتی ...
3. (گروه روانشناسی و مشاوره) برگزار جلسات مشاوره برای خانواده های مددجو و دانش آموزان و...
4. (گروه پزشکی) مساعدت به درمان دانش آموزان مددجوو اضطرارا بعضی از اعضاء خانواده و ...
5. (گروه رسانه و روابط عمومی) پاسخگوئی به ارتباطات ومراجعات به انجمن، هماهنگی و
تامین نیازهای جلست و...