” می خواهم حامی خیریه باشم “

انجمن خیریه شمیم یاس نبوی با جمع آوری کمک های خیّرین، اهداف تعیین شده را پیگیری و به نتیجه می رساند. این کمک ها عموما ا مقدار محدودی هستند. همچنین ممکن هست مستمرنباشند . بنابراین منابع مالی حاصل از کمک خیرین دارای نوسان هست. قطعا همه خیّرین با هر مقدار کمک نیکوکارانه ای که انجام می دهند حامی اهداف خیریه هستند . تعداد این خیّرین زیاد و معمولا تمایلی هم به معرفی خود ندارند.
هدف این بخش که با عنوان می خواهم حامی خیریه باشم معرفی شده است، شامل کمک های مالی یا خدمات در مقیاس بزرگ هست که تامین منابع مالی را برای اجرای برنامه سالانه انجمن تضمین نموده و از طرف خیّر تعهد شده است.
انجمن در قبال حمایت متعهدانه این خیّرین ، در صورت تمایل آنها، در یک چهارچوب معین، شخص خیّر یا موسسه ی وی را به عنوان حامی انجمن در وب سایت خود معرفی خواهد کرد و در صورت درخواست خیر، میزان کمک های انجام شده را برای استفاده ایشان در امور مالیاتی گواهی خواهد کرد.
• چهارچوب پذیرش حامیان انجمن خیریه یاس :
1. حداقل کمک های نقدی خیّر یک میلیارد ریال باشد.
2. حداقل قیمت کمک های غیر نقدی نقدی ( لوازم التحریر، لباس،موادغذایی…) خیّر به میزان یک میلیارد ریال باشد.
انجمن حامیان را بر اساس میزان کمک های آنان در پنج رتبه گواهی و معرفی خواهد کرد:
• حداقل یک میلیارد ریال کمک نقدی یا غیر نقدی – دیپلم افتخار
• حداقل دو میلیارد ریال کمک نقدی یا غیر نقدی – دیپلم افتخار برنزی
• حداقل سه میلیارد ریال کمک نقدی یا غیر نقدی – دیپلم افتخار نقره ای
• حداقل چهار میلیارد ریال کمک نقدی یا غیر نقدی – دیپلم افتخار طلایی
• حداقل پنج میلیارد ریال کمک نقدی یا غیر نقدی – دیپلم افتخار تیتانیوم
• کمک نقدی یا غیر نقدی موثر بیش از پنج میلیارد ریال عضویت خیّر در هیات امناء
خیریه.