بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت موسسه خیریه یاس می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان عرصه صنعت، اقتصاد و پزشکی پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا این موسسه خیریه همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت را در کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان را با اعضا هیئت امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های موسسه خیریه یاس آشنا نماییم. برای این آشنایی شرح حال اعضای هیئت امنا به شرح زیر می باشد:

 

خانم فروزان تاریخی – لیسانس صنایع غذایی

خانم لیلا مهدوی نظارتی – دیپلم ادبیات

خانم مریم فتوره چی – فوق دیپلم بهداشت مدارس- در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دارند

خانم ایران اصغری- لیسانس زیست شناسی – دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

خانم صفیه مدرس- لیسانس ادبیات عرب

خانم طیبه فکری فرد- فوق دیپلم آموزش ابتدایی- دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

خانم منیر ارمغان- لیسانس زیست شناسی- دبیر بازنشسته آموزش و پررش

خانم رویا شوندی- کارشناس مترجمی زبان فرانسه- سابقه حسابداری در کودکستان الزهرا- تدریس مترجمی قرآن

خانم نوشین قربانی شریف-متخصص اطفال- هم اکنون به شغل طبابت مشغول هستند

خانم زهرا عظیمی کلخورانی- لیسانس جغرافیا- دبیر بازنشسته آموزش و پرورش