خیریه شمیم یاس نبوی یک انجمن مردم نهاد می باشد که از بدو تأسیس در سال ۱۳۸۶ تمام همّت خود را در جهت تأمین رفاه و آسایش خانواده های تحت پوشش و فراهم آوردن زمینه مناسب برای رشد تحصیلی و روانی،عاطفی،اجتماعی فرزندان و  کشف استعدادها و مهارت ها و خلاقیت های ایشان به کار گرفته است.

 

 

شاید در روزها و ماه های نخستین تأسیس خیریه، که مؤسسین و اعضا آن چند تن از بانوان بودند و اعتبار مالی آن از طریق ماهیانه و کمک های محدود تأمین می شد،گمان نمی کردیم روزی به عنوان یکی از نهادهای ثبت شده تا به این اندازه معتبر و معتمد خیرین و همراهانمان و مسؤلین نهادهای مختلف شناخته شویم و این مهم امروز مایه افتخار و مباهات ماست که با خط مشی اتخاذی خیریه برایمان مقدور شد.

تمام دغدغه و همّت خود را در تمامی مراحل کار براین گماردیم که با رعایت حرمت انسانی و شون اخلاقی و حفظ حریم خانوادگی و با توجه به اصول امانتداری و

رازداری و با احترام به شخصیت افراد و هویّت فردی و اجتماعی شان و در چارچوب مقررات و قوانین حاکم از هیچ کوششی برای تأمین آرامش و امنیت روحی و روانی و آسایش مددجویان عزیزمان دریغ نورزیم.